prawo karne Rzeszów

Prawo karne

Reprezentujemy Klientów w toku postępowania karnego, w sprawach karno-skarbowych, sprawach wykroczeniowych, jak również w sprawach karnych wykonawczych. Zakres usług obejmuje:

  • reprezentację w toku postępowania przygotowawczego, w szczególności udział w przesłuchaniach świadków, składanie wyjaśnień przez oskarżonego/oskarżyciela posiłkowego, oględzinach, eksperymentach procesowych, zatrzymaniu rzeczy, przeszukaniach, wydawaniu opinii biegłych i specjalistów, udzielanie wskazówek prawnych dla oskarżonego, ustalenie linii obrony, sporządzanie wniosków o zmianę środków zapobiegawczych np. tymczasowego aresztowania, wstąpienie oskarżyciela posiłkowego/prywatnego do postępowania karnego w odpowiednim momencie i zabezpieczenie jego interesów oraz jego udział we wszelkich czynnościach przygotowawczych;
  • reprezentacja w toku postępowania sądowego, w szczególności sporządzanie wszelkich pism w tym wniosku o skazanie bez rozprawy, wniosku o warunkowego umorzenie postępowania, wniosku o przeprowadzenie określonych dowodów, udział w rozprawach, sporządzenie apelacji, kasacji;
  • pomoc osobom już skazanym poprzez sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie, udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności, reprezentacja w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie, zastosowanie dozoru elektronicznego;
  • pomoc osobom pokrzywdzonym przez fachową pomoc w postaci reprezentacji w postępowaniu karnym, w tym w postępowaniu przygotowawczym, co zwiększy możliwość ukarania sprawcy przestępstwa i pozwoli osobie pokrzywdzonej na dochodzenie swoich praw w postaci dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, orzeczenia nawiązki, naprawienia szkody.