prawo rodzinne Rzeszów

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Nasza Kancelaria rozumie jak ważny jest mir domowy. Dlatego podczas prowadzenia spraw rodzinnych i opiekuńczych zawsze zachowuje dyskrecję, zrozumienie i nakłania do podejmowania działań z uwzględnieniem potrzeb i dobra rodziny. Sprawy z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego, jakie Kancelaria obsługuje to:

 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie umów majątkowych pomiędzy małżonkami;
 • przygotowywanie, opiniowanie, negocjowanie porozumień i ugód pomiędzy małżonkami;
 • prowadzenie negocjacji oraz mediacji w sprawach z zakresu spraw majątkowych pomiędzy małżonkami;
 • Reprezentowanie strony w sądzie w sprawach:
  • Sprawy o ustalenie ojcostwa i roszczenia z tym związane, zaprzeczenie ojcostwa, ustalenie bezskuteczności uznania ojcostwa,
  • Sprawy o alimenty,
  • Sprawy związane z władzą rodzicielską (ograniczenie, pozbawienie, zawieszenie oraz przywrócenie władzy rodzicielskiej, sprawy o przysposobienie)
  • Sprawy związane z ustaleniem miejsca pobytu dziecka oraz o kontakty z dzieckiem,
  • Sprawy opiekuńcze i z zakresu kurateli:
 • udzielanie ustnych porad prawnych,
 • o sporządzanie pism procesowych oraz pism w postępowaniu nieprocesowym (pozwów, wniosków, zażaleń, apelacji, skarg kasacyjnych),
 • o reprezentacja przed wszystkimi sądami i innymi organami procesowymi obejmująca kompleksową obsługę prawną,

Adwokat prawa rodzinnego w Rzeszowie

Wszelkie konflikty rodzinne uchodzą za jedne z trudniejszych do samodzielnego rozwiązania. Wśród bliskich pojawiają się różne problemy, czasem niemożliwe do wyjaśnienia bez pomocy doświadczonego adwokata prawa rodzinnego. W Rzeszowie znajdziesz go w Kancelarii Patrycji Goździewskiej – jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Prawo opiekuńcze i rodzinne

Specjalizujemy się w szeroko pojętym prawie opiekuńczym oraz prawie rodzinnym. Adwokat z Rzeszowa niesie pomoc w sprawach związanych z podziałem majątku, opieki nad małoletnimi dziećmi, ustalaniu, podważaniu, zrzekaniu się ojcostwa. Możemy udzielać porad prawnych ustnie (w tym także online), jak również wystawiać pisemne opinie do przedłożenia w różnych instytucjach.

Dlaczego warto wybrać usługi naszego adwokata prawa rodzinnego? Ponieważ może on przeprowadzić Cię przez meandry prawa opiekuńczego. Nietrudno się domyślić, że sprawy z tego zakresu są szczególnie trudne, z uwagi na spore emocje, jakie wzbudzają.