prawo spółek Rzeszów

Prawo spółek handlowych i prawo gospodarcze

Kancelaria zapewnia fachową obsługę w zakresie:

  • tworzenia spółek w tym przygotowywania umów, aktów założycielskich i statutów spółek, reprezentowanie spółek w postępowaniach rejestrowych;
  • bieżąca obsługa prawna spółek poprzez przygotowywanie projektów uchwał, protokołów ze zgromadzeń Wspólników, Walnych Zgromadzeń;
  • opracowywanie i przygotowywanie wszelkiej dokumentacji związanej z podwyższeniem, obniżaniem kapitału zakładowego, umorzeniem udziałów i akcji, wykupem i odkupem udziałów i akcji;
  • doradztwo prawne w sporach pomiędzy wspólnikami/ akcjonariuszami a spółką;
  • przygotowywanie opinii prawnych, ekspertyz związanych z wykładnią obowiązujących przepisów prawa spółek;
  • reprezentowanie zarówno spółek, jak i wspólników w postępowaniach sądowych w sprawach spornych związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek;
  • pomoc prawna w likwidacji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą, w tym dokonywanie rozliczeń pomiędzy wspólnikami, bądź podmiotami likwidowanymi a organami założycielskimi;

Adwokat prawa gospodarczego w Rzeszowie

Prowadzenie firmy niekoniecznie wymaga od Ciebie znajomości wszystkich prawnych aspektów. Wręcz byłoby to niemożliwie, biorąc pod uwagę, jak dużo czasu potrzebujesz na rozwój, rozbudowę oferty, reklamę, zdobywanie klientów, działania w sieci, stacjonarne, prowadzenie księgowości, kadr… Na szczęście możesz skorzystać z usług adwokata prawa gospodarczego. W Rzeszowie taką ofertę znajdziesz w Kancelarii Patrycji Goździewskiej, która razem ze swoim zespołem specjalizuje się m.in. w prawie spółek handlowych.

Obsługa spółek – adwokat z Rzeszowa

Każdy przedsiębiorca, który chce pracować i rozwijać swój biznes zgodnie z literą prawa, rozumie znaczenie wsparcia, jakie oferuje adwokat. Obsługa spółek jest jedną z naszych specjalizacji – możemy poszczycić się współpracą z wieloma lokalnymi firmami, którym pomogliśmy w zarówno przy zakładaniu, jak i bieżącej obsłudze, czy zamknięciu/transformacji spółki. Jesteśmy do Twojej dyspozycji!

Specjalista prawa spółek handlowych

Potrzebujesz specjalisty prawa gospodarczego? Adwokat z Rzeszowa oferuje kompleksowe usługi w tym zakresie związane z dokumentacją, doradztwem prawnym, przygotowywaniem opinii, reprezentowaniem przed sądami i innymi instytucjami. Masz trudną sprawę? Nie masz czasu na wczytywane się w kodeksy prawne? Skontaktuj się z nami i porozmawiaj o możliwościach współpracy w zakresie prawa spółek handlowych. Zapraszamy do kontaktu mailowego lub telefonicznego w celu wcześniejszego umówienia spotkania w Kancelarii.